του Νίκου Χριστόπουλου
Ασφαλιστικού & Επενδυτικού Διαμεσολαβητή

Το TravelSafe είναι η ενσάρκωση μίας ιδέας που εγκαταστάθηκε στο διαδίκτυο το 2008. Είναι η έκφραση της επιθυμίας για δημιουργία γνώσης, ενημέρωσης  και  παιδείας που απευθύνεται, αφενός, στον έλληνα ταξιδιώτη και, αφετέρου, στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το ξενοδοχείο και γενικότερα στους εμπλεκόμενους στον τουριστικό χώρο. 

Έχοντας υπερδεκαετή  εργασιακή εμπειρία στο χώρο του incoming  τη περίοδο 1980 -1990 και μετέπειτα στην ασφαλιστική βιομηχανία ως διαμεσολαβητής, απετέλεσα για χρόνια ίσως το μοναδικό interface που καταλάβαινε τις ανάγκες και τα «θέλω» του επιχειρηματία στο χώρο του τουρισμού, χωρίς ανάγκη επεξηγήσεων.  

Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα, σαν είδος ήταν σχετικά άγνωστο στη χώρα μας. Πλέον πολλά κράτη επιβάλουν στους υποψήφιους επισκέπτες τους να προσκομίσουν συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης πριν τους χορηγήσουν τη σχετική θεώρηση (VISA).

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία προσφέρουν απλές καλύψεις όπως: Απώλεια ζωής, μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, επαναπατρισμός συνεπεία ατυχήματος, απώλεια αποσκευών. Συνήθως πρόκειται για ομαδικά συμβόλαια χαμηλών παροχών και κόστους, ώστε να μην επιβαρύνουν ιδιαίτερα τηn τελική τιμή των προσφερόμενων πακέτων. Πέρα από το χαμηλό κόστος η ενημέρωση που δίνεται στον καταναλωτή κρίνεται ως όχι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση διακρίνεται σε Ομαδική και Ατομική.

Τα περισσότερα πρακτορεία ταξιδίων συνάπτουν συμβάσεις ομαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης, ώστε να καλύπτουν τους πελάτες τους που ταξιδεύουν με γκρουπ σε  προγραμματισμένες αναχωρήσεις. Δηλαδή άτομα που αναχωρούν, επιστρέφουν και ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα μαζί. Συνήθως οι προσφερόμενες καλύψεις είναι οι στοιχειώδεις και όχι τόσο «πλούσιες» όσο εκείνες τον ατομικών προγραμμάτων.

Έτσι ο εκδρομέας για να μπορέσει να βρει λύση για  κάτι περισσότερο από τα συμφωνημένα πρέπει να αποταθεί σε ειδικευμένο διαμεσολαβητή ή να αφιερώσει αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο και να έχει την ευθύνη της επιλογής μαζί με την αμφιβολία αν διάλεξε το καλύτερο.

Τα ατομικά προγράμματα προσφέρονται σύμφωνα με το πόσο συχνά ταξιδεύουμε.

Μπορούμε να αγοράζουμε κάλυψη για:

Ένα μόνο ταξίδι (Ασφάλιση απλού ταξιδιού)

Πολλαπλά ταξίδια (απεριόριστος αριθμός) ταξιδιών που πραγματοποιούμε σε διάστημα ενός έτους (Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση)

Τι καλύπτουν συνήθως:

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Αιφνίδια Ασθένεια εκτός και εντός νοσοκομείου.
 • Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας.
 • Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.
 • Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο.
 • Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής του ταξιδιού για λόγους υγείας.
 • Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας.
 • Νομική προστασία στο εξωτερικό
 • Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας από λάθη, παραλείψεις ή την αμελή μας συμπεριφορά.
 • Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών.
 • Πολλές ακόμη παροχές.

Σε τι μπορεί να διαφέρουν:

Στο πλήθος των καλύψεων (ορισμένα είναι πολύ «λιτά» σε καλύψεις).

Στα κεφάλαια με τα οποία καλύπτονται οι διάφοροι κίνδυνοι.

Στη κάλυψη της υγείας μας (π.χ. μόνο από ατύχημα ή και ασθένεια)

Στο τρόπο που αποζημιώνουν (επιτόπια παρέμβαση ή και απολογιστικά δηλαδή αποζημίωση με την επιστροφή μας).

Στα όρια ηλικίας (πχ μέχρι το 65ο έτος, το 75ο ή και το 79ο).

Στις χώρες που καλύπτουν. Εμπόλεμες καταστάσεις και πολιτικά κριτήρια εξαιρούν από την ασφάλιση κάποιες χώρες.

Στα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας της μόνιμης κατοικίας μας (πολλές εταιρίες καλύπτουν μόνο στο εξωτερικό).

Κοινό σημείο όλων των προγραμμάτων που καλύπτουν ασθένειες είναι ότι εξαιρούν: α)Τις παθήσεις που προϋπήρχαν της έναρξης του ταξιδιού, β) Τα χρόνια προβλήματα της υγείας μας και γ) Τις συγγενείς παθήσεις και εκ γενετής ελαττώματα.

TravelSafe

Στην ιστοσελίδα www.travelsafe.gr το σκέλος “ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ” αναφέρεται στις δυνατότητες και τα οφέλη:

 • του Πολίτη που ασφαλίζεται ταυτόχρονα με την αγορά ενός ταξιδιωτικού πακέτου.
 • του Ταξιδιωτικού Πράκτορα που με ένα ευτελές ασφάλιστρο προστατεύει τον πελάτη του και διαφυλάσσει τη σχέση μαζί του τους, ειδικά εάν στον δεύτερο συμβεί “κάτι” που η συνέπεια του μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της μεταξύ τους συνεργασίας.
 • του επιχειρηματία στη Ταξιδιωτική βιομηχανία (Ξενοδόχου, Εστιάτορα, Ιδιοκτήτη Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων, Ιδιοκτήτη λεωφορείων) με συμβουλές και λύσεις για τη προστασία των περιουσιακών του στοιχείων και τη κάλυψη των ευθυνών του.

Το σκέλος “Η ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΑΞΙΔΙ” αναφέρεται στις μεθόδους προστασίας της ίδιας μας της ζωής που είναι το μεγαλύτερο ταξίδι που θα κάνουμε ποτέ, γεμάτο περιπέτειες. Εκεί προσφέρονται συμβουλές και ιδέες σχετικές με τη προστασία

 • της Οικογένειας  & Υγείας
 • Εισοδημάτων  & Περιουσίας
 • της Ποιότητας Ζωής και της αξιοπρέπειας των γηρατειών
 • της Επιχειρηματικότητας και των Επενδύσεων
Περισσότερες πληροφορίες στο TravelSafe

.
.
.