Η εκπομπή “Στο βάθος κήπος” φιλοξενεί το Project FLATOD-19 (Flexible Tourism Destinations) την εποχή που το ζήτημα του τουρισμού εν μέσω πανδημίας αποτελεί θέμα κεντρικό, αν σκεφτεί κανείς πως το τουριστικό προϊόν της χώρα συμβάλλει στο 25% της οικονομίας, ενώ η προστασία της δημόσιας είναι το ζητούμενο εν μέσω πανδημίας τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τον πληθυσμό του κάθε προορισμού, της τοπικής κοινωνίας δηλαδή.
Τις δυσκολίες τις βλέπουμε ήδη.
Η χώρα δεν γίνεται να μείνει κλειστή, όπως λέγεται, αλλά το θέμα είναι πως μειώνεις τους κινδύνους, αν μπορείς και πως.

Τουρισμός και κορωνοϊός λοιπόν και μερικά βασικά ερωτήματα είναι:
-Υπάρχει τρόπος διαχείρισης των επισκεπτών στον εκάστοτε προορισμό, ώστε να μειωθεί η διασπορά του;
-Πώς μπορεί η ιχνηλάτηση μετά από την εμφάνιση κρούσματος να είναι άμεση και αποτελεσματική;
-Πώς το project FLATOD-19 μπορεί να βοηθήσει και πως στην διαχείριση;
-Πώς έχει αντιδράσει η κυβέρνηση, οι περιφέρειες και οι δήμοι όπου αυτό έχει παρουσιαστεί;
-Τελικά είναι εύκολο ή όχι, να κατανοήσει μια κυβέρνηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση την αναγκαιότητα τέτοιων εργαλείων, για την προστασία των επισκεπτών και του τοπικού πληθυσμού μιας χώρας;

Ο Δημήτρης Βασιλείου είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του συγκεκριμένου project και απαντά σε αυτά τα ερώτημα, εξηγώντας παράλληλα πως λειτουργεί το project FLATOD-19 για την προστασία της δημόσιας υγείας και ποιες ήταν οι αντιδράσεις των αρμόδιων όπου αυτό παρουσιάστηκε.