Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου συμπλήρωσε 20 χρόνια λειτουργίας από την ίδρυσή του (2000) και παρουσίασε τον επετειακό συλλογικό τόμο με τίτλο “41 όροι και ορισμοί”.
Το συλλογικό αυτό έργο έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Αποτυπώνει το πολυδιάστατο επιστημονικό προφίλ του Τμήματος, το οποίο βρίσκει παραγωγική εφαρμογή σε πλήθος ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πεδίων όπου συναντώνται ο Πολιτισμός, οι Νέες Τεχνολογίες και η Επικοινωνία.
Ο τόμος είναι σε ελεύθερη πρόσβαση.

Πληροφορίες: Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιου Αιγαίου

.
.