Διαδικτυακό φόρουμ της Mact Media για τον Πολιτιστικό Τουρισμό. Η Mact Media παρέχει υπηρεσίες management, marketing, διαχείρισης προορισμών, ξενοδοχείων και καταλυμάτων. Έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται μεγάλα τουριστικά portals, ενώ έχει ισχυρή παρουσία και στον τουριστικό Τύπο.

.
.