Το Project FLATOD-19

Η μεθοδολογία FLATOD-19 καλύπτει τη στρατηγική αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδίου διαχείρισης υποδομών, επισκεπτών και τοπικής κοινότητας, ώστε να αντιμετωπίζουν οι προορισμοί με ευελιξία περιστατικά και κρίσεις και να επικοινωνούν την διαχειριστική τους επάρκεια

Η καινοτομική μεθοδολογία FLATOD-19 καλύπτει τόσο τον προσχεδιασμένο περιορισμό των κρουσμάτων όσο και την πολύ γρήγορη «τουριστική» ιχνηλασιμότητα κρουσμάτων μέσα από 3 άξονες:

Α) Κατανομή προορισμών ανάλογα με την πιθανότητα/αποδοτικότητα «ανοίγματος» μετά από ένα σύντομο οικονομοτεχνικό «audit σκοπού»

Β) Διαμόρφωση συνεργατικού σχήματος Ηγεσίας για την εφαρμογή του project σε όποιο τοπικό επίπεδο

Γ) Διαχείριση επισκεπτών με ομαδοποίησή τους σε «νησίδες»/groups σε επίπεδο Xώρας, Προορισμού αλλά και ξενοδοχείων, με διαχείριση ζωνών και time-slots, από τη στιγμή της κράτησης ως την αναχώρηση.

Περισσότερα για το Flatod-19: Η στρατηγική του Flatod-19 (upd)
Ομάδα FLATOD-19

Η μεθοδολογία μας αναπτύχθηκε από εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες πολλών συμπληρωματικών κλάδων της τουριστικής βιομηχανίας από ολόκληρη την Ελλάδα και 2 ακόμα χώρες. Ενδεικτικά: καθηγητής τουριστικών-ξενοδοχειακών σπουδών, επιδημιολόγος, γιατρός ξενοδοχειακών μονάδων, ειδικός επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας, ειδικός destination management και gastronomy branding, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ιατρικής πληροφορικής και διοίκησης συστημάτων υγείας, crisis management expert, ξενοδόχοι, ειδικός ανθρώπινου δυναμικού.

· Δημήτρης Βασιλείου, MSc Management Science & OR, Destination Marketing & Gastronomy Tourism Expert, Επιχειρηματίας Τροφίμων & Τουρισμού / Owner “Authentic Greece”

· Καθ. Μιχάλης Τοανόγλου, Ph.D Hospitality Management, Sustainable Destination Management Expert (S. Korea)

· Κική Δομζαρίδου, Chemist, MSc, MBA, Quality Management Systems Expert, Food Safety Lead Auditor

· Εμμανουήλ Πατεράκης, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, μέλος Δ.Σ. Ιατρικού συλλόγου Ηρακλείου

· Χρίστος Μαμμίδης, ΒΒΑ, ΜΒΑ, Communication Expert / PR Strategist, PR & More Ltd.

· Αργυρή Κατοπώδη, MSc Finance & Investment, Ξενοδόχος

· Βασίλης Ζησιμόπουλος, CEO – Founder Costa Nostrum – Sustainable Beaches/Εταιρεία Πιστοποίησης Αειφόρων Παραλιών

· Δημήτριος Σούκερας, MBA(ER), SJSU Faculty, Risk & Incident Analysis Expert – O.Diagnosis Ltd/CEO

· Δρ. Χρήστος Μελάς, Assistant Professor in Health Informatics, School of Health Sciences, Hellenic Mediterranean University, Crete. Collaborating Academic Staff, Business and Organization Management, Hellenic Open University

Η σελίδα του Flatod-19 στο Facebook

.
.
.