Συμπεράσματα της μελέτης Estudio de posicionamiento de España como destino turístico – Informe general de resultados, Real Instituto Elcano & Turespaña, Madrid, Diciembre de 2020. Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του INSETE

Παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης Estudio de posicionamiento de España como destino turístico Informe general de resultado, του Royal Elcano Institute και της Turespaña της Ισπανίας. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εστιάζουν στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια τουριστική δύναμη και ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Επιβεβαιώνουν, επίσης, το γεγονός ότι οι κύριοι ανταγωνιστές της Ελλάδας είναι πολύ περισσότερο οι ανεπτυγμένες αγορές της Μεσογειακής Ευρώπης και λιγότερο οι αγορές της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου. Περαιτέρω παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις των τουριστών ως προς τον τύπο ταξιδιού και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

.
.
.